Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI NGHỊ CBVC- NGLĐ NĂM HỌC 2020- 2021

02-10-2020

Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2020 được sự cho phép của lãnh đạo Phòng GD&ĐT Bố Trạch và Liên đoàn LĐ Huyện Bố Trạch, Trường MN Hòa Trạch tổ chức Hội nghị CBVC- NGLĐ năm học 2020- 2021.