Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2020

11-01-2021

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2020

CỦA TRƯỜNG MN HÒA TRẠCH

 

        Hiến máu nhân đạo là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại, một người vì mọi người, nghĩa cử hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, cần được phát huy. Hiến máu sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui khi được giúp đỡ ai đó, khi người đó rất cần và nếu không có người đó sẽ không thể tiếp tục tồn tại trên cỏi đời này.

Hiến giọt máu đào

Trao đời sự sống

Hiểu được tầm quan trọng của nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, tất cả CBGVNV trong nhà trường đều tham gia hiến máu đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Sau đây là một số hình ảnh cán bộ, giáo viên tham gia hiến máu năm đợt 1 năm 2020.