Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổ chức ngày thành lập HLHPNVN

19-10-2018

Hưởng ứng ngày thành lập HLHPNVN 20/10 Công đoàn Trường mầm non Hòa Trạch đã tổ chức một số hoạt động, nhằm mục đích tạo tinh thần thoải mái, sự tâm huyết với nghề, đặc biệt đó là tạo sự gắn kết biết yêu thưương nhau cho tất cả đoàn viên trong nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh cụ thể:

Hình ảnh Công đoàn nhà trường, Hội trưởng HCMHS và các anh rễ

Hình ảnh chị em trong ngày 20/10

Hình ảnh Hội rễ tặng hoa chức mừng

 

 

 

 

 

 

 

 


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON HÒA TRẠCH

Địa chỉ: Xóm Hổ, Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0912506005. Email: mn_hoatrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnhoatrach.edu.vn