Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018- 2019

07-11-2018

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Chi đoàn trường Mầm non vinh dự được đón tiếp: 
- Đ/c: Lê Văn Công - Bí thư  xã Đoàn 
- Đ/c: Nguyễn Thanh Hoàng - P. BT xã Đoàn

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON HÒA TRẠCH

Địa chỉ: Xóm Hổ, Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0912506005. Email: mn_hoatrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnhoatrach.edu.vn