Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban giám hiệu nhà trường

20-10-2018

         

HIỆU TRƯỞNG

                   Họ và tên: Phan Thị Thúy Ngân

Sinh ngày: 25/04/1976

Số điện thoại: 0912506005

       Gmail: phanthithuyngan_mnbt@quangbinh.edu.vn

 

  

 

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                   Họ và tên: Trần Thị Thùy

Sinh ngày: 09/08/1986

Số điện thoại: 01638286150

       Gmail: tranthithuy_mnbt@quangbinh.edu.vn

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 2

                   Họ và tên: Hồ Thị Ngọc Hoài

Sinh ngày: 15/11/1981

Số điện thoại: 0945713446

 

       Gmail: hothingochoai_mnbt@quangbinh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON HÒA TRẠCH

Địa chỉ: Xóm Hổ, Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0912506005. Email: mn_hoatrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnhoatrach.edu.vn